Vzdelávacie programy a aktivity
pre žiakov a študentov


SNM – Múzeum Betliar a jeho bohatý zbierkový fond ponúka výborné možnosti pre neformálne vzdelávanie žiakov ale aj širokej verejnosti. Ako jediné na Slovensku sa po roku 1945 zachováva nepoškodené so svojimi pôvodnými zbierkami a zariadením, vďaka čomu veľmi hodnoverne prezentuje históriu a prírodné zaujímavosti regiónu. Počas školského roka sme pre Vás pripravili viacero vzdelávacích programov, ktoré je možné využiť v prípade záujmu o návštevu múzea. Každý program sa dá prispôsobiť danej vekovej skupine návštevníkov a ku niektorým programom je možné pridať aj program v tvorivej dielni.

Život detí v kaštieli


Prehliadka kaštieľa sa zameriava na život v kaštieli, predstavenie šľachtického sídla Andrássyovcov, ktoré sa ako jediné na Slovensku po roku 1945 zachováva aj so svojim pôvodným vybavením. Výklad približuje návštevníkom dnes už neexistujúci svet aristokracie, založený na rodinnej tradícii, a to na príklade rodiny Andrássyovcov, ktorých považujeme za jeden z najvýznamnejších šľachtických rodov žijúcich kedysi na našom území. Žiaci budú mať možnosť vidieť poľovnícke trofeje, pôvodné historické zariadenie kaštieľa, obrazy od  uhorských aj svetových autorov a taktiež aj historickú knižnicu s viac ako 15 000 zväzkami kníh. Súčasťou prehliadky je aj návšteva stálej expozície Egyptológie v prízemí kaštieľa, kde majú návštevníci možnosť vidieť staroveké egyptské múmie, no taktiež si v zimnej záhrade môžu prezrieť aj exotické trofeje zvierat, ktoré pochádzajú s poľovačky grófa Gejzu I. Andrássyho v Sudáne.

Výtvarné aktivity: Nie/Áno
Trvanie: 1 hod
Počet: 30 osôb
Cena: 4 €/osoba

Staroveký Egypt v Betliari


Vzdelávací program Staroveký Egypt v Betliari sa zameriava na zaujímavé a aj v dnešnej dobe populárne hobby, ktorým je cestovanie a objavovanie sveta. Mladý návštevník bude môcť spoznať akým spôsobom sa tomuto fenoménu venovala šľachtická rodina Andrássyovcov a to na konkrétnom príklade ich opakovaných ciest do severnej Afriky – Egypta. V rámci expozície Egyptológie máme jedinečnú možnosť vidieť staroveké egyptské múmie a ďalšie predmety a fotografie, ktoré hovoria o živote kultúre Starovekých Egypťanov. Predstavíme si proces mumifikácie, význam talizmanov, egyptské písmo a náboženstvo ale aj bežný život ľudí
v Starovekom Egypte.

Výtvarné aktivity: Nie/Áno
Trvanie: 1 hod
Počet: 20 osôb
Cena: 4 €/osoba

Sudán 1911


Vzdelávací program Sudán 1911 predstaví návštevníkom mimoriadne zaujímavú kapitolu zo života grófa Gejzu I. Andrássyho, ktorý sa preslávil ako poľovník a nadšenec pre všetko, čo bolo nebezpečné a napínavé, a to expedíciu, ktorú podnikol v Afrike v roku 1911. Z tejto expedície si gróf doniesol množstvo zaujímavých exponátov, ako trofeje exotických zvierat, ale aj africké zbrane a rôzne predmety denného užívania.  Program sa zameriava na zaujímavé a aj v dnešnej dobe populárne hobby, ktorým je cestovanie a objavovanie sveta no taktiež na prezentovanie fauny dnešného Južného Sudánu.

Výtvarné aktivity: Nie/Áno
Trvanie: 1 hod
Počet: 20 osôb
Cena: 4 €/osoba

Žofia – Pani Krásnej Hôrky


Žofia – Pani Krásnej Hôrky je program ktorý sa zameriava na predstavenie jednej zo zaujímavostí Hradu Krásna Hôrka, ktorá sa aktuálne nachádza v kaštieli Betliar. Barónka Žofia Serédy žila na hrade a je telo sa po smrti zachovalo v podobe prirodzenej múmie.  Príbeh zázračne zachovalého tela bol v minulosti dotváraný romantickými fikciami spisovateľov, ktoré sa však dnes na základe odborného výskumu podarilo vyvrátiť či upresniť. Program ponúka pohľad za kulisy tradovaných príbehov, ponúka kontakt s pohnutými časmi Kráľovského Uhorska, s bohatou kultúrou šľachtických dvorov a so ženou, ktorej meno je už viac ako 200 rokov symbolom úcty, pokory a pretrvania.

Výtvarné aktivity: Nie/Áno
Trvanie: 1 hod
Počet: 20 osôb
Cena: 4 €/osoba

Reštaurovanie zbierok


Prednáška o reštaurovaní oboznámi mladého návštevníka s témou starostlivosti a ochrany o zbierkový fond múzea. V priestoroch ateliéru im bude formou prednášky prezentovaná práca reštaurátora, budú mať možnosť vidieť ukážky už zreštaurovaných diel, no taktiež aj rozpracované reštaurátorské práce na obrazoch a materiál potrebný pre túto činnosť. V interaktívnej tvorivej dielni budú mať žiaci možnosť vyskúšať si čiarkovanú retuš na maľbe pomocou farbičiek na predlohe.

Lektor: Anna Lachová
Trvanie: 45 min
Počet: 20 osôb
Cena: 2 €/osoba

Ponúkame možnosť odučiť 3 hodiny dejepisu v kaštieli zdarma pre žiakov základných aj stredných škôl.

V prípade, že je žiakov viac, ako je počet určený na jeden vzdelávací program, môže sa skupina rozdeliť na vzdelávací program a tvorivú dielňu a následne sa žiaci vystriedajú.

Kontaktné údaje


V prípade, že je žiakov viac, ako je počet určený na jeden vzdelávací program, môže sa skupina rozdeliť na vzdelávací program a tvorivú dielňu a následne sa žiaci vystriedajú.

Ohlásenie skupiny minimálne týždeň vopred na nasledujúcich tel. číslach:

Oddelenie marketingu, PR a múzejnej pedagogiky

Judita Krajčiová
+421 918 686 634
judita.krajciova@snm.sk

Anna Lachová
+421 915 716 634
anna.lachova@snm.sk

Slovenské národné múzeum-Múzeum Betliar
Lesná Ulica 9/17, 049 21  Betliar
Tel.: +421 58 798 3118