Dôležitý oznam!

Z dôvodov bezpečnosti návštevníkov a zbierok, no najmä z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) prebiehajú prehliadky v kaštieli Betliar formou organizovaných skupín s obmedzeným počtom návštevníkov (max. 25 osôb) v štvrťhodinových intervaloch, v čase od 10:00 do 16:30 (posledný vstup). Kaštieľ si tak denne môže pozrieť max. 675 návštevníkov. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a pochopenie pri dodržiavaní opatrení a maximálneho počtu návštevníkov, ktorý je obmedzený. V záujme predchádzania nedorozumeniam prosíme návštevníkov, aby sa o možnostiach navštíviť kaštieľ počas letných mesiacov vopred telefonicky informovali na čísle 058/798 31 97 alebo +421 918 728 400 (najlepšie v predmetný deň návštevy). Ďakujeme za zhovievavosť, porozumenie a dodržiavanie návštevného poriadku, ktorým chránite svoje zdravie, aj zdravie našich zamestnancov!

Important Announcement!

To ensure the safety of our visitors and the collections, but mostly because of the preventive measures against the spread of the coronavirus (COVID-19), the guided tours of the Chateau Betliar are organised in groups of maximum 25 visitors. These groups enter the chateau every 15 minutes, starting at 10:00 a.m. until the last tour at 4:30 p.m. Based on this a maximum 675 visitors can visit the chateau during one day. Therefore we would like to ask for your patience and understanding while following these measures and the limit of visitors per day. To avoid misunderstandings we would like to ask our visitors to check the current status of occupancy beforehand by calling the following numbers: 421 58 7983197 or +421 918 728 400 (preferably on the day of planned visit). We thank you for your understanding and for following the Museum Rules. You are helping to protect your own health as well as the health of our staff.

KAŠTIEĽ BETLIAR A MAUZÓLEUM ANDRÁSSYOVCOV V KRÁSNOHORSKOM PODHRADÍ SÚ OTVORENÉ!

Vážení návštevníci, z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) platí v expozíciách múzea až do odvolania upravený návštevný poriadok.
Ďakujeme za pochopenie a jeho dodržiavanie, čím chránite svoje zdravie aj zdravie našich zamestnancov.

>>> VIAC >>>

Múzeum Betliar

Múzeum Betliar spravuje bývalé sídla rodiny Andrássyovcov, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí. Celý zbierkový fond múzea tvorí pozostalosť po rodine Andrássy. Pod správu múzea patrí kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka a Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Kaštieľ Betliar je skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo postavené pre účely reprezentácie svojich majiteľov.

Na mieste staršieho menšieho renesančného kaštieľa (zo 17. alebo začiatku 18. storočia) vznikla v rokoch 1881-86 za grófa Emanuela I. Andrássyho (1821-1891) rezidencia, ktorú využíval predovšetkým ako poľovnícke sídlo a múzeum pre svoju bohatú zbierku. Gróf sa inšpiroval predovšetkým anglickými vidieckymi sídlami, no na kaštieli môžeme nájsť aj prvky ovplyvnené francúzskou architektúrou. Hrad Krásna Hôrka, pôvodne stredoveké opevnenie, ktoré je momentálne v rekonštrukcii po ničivom požiari, ktorý ho zasiahol v roku 2012. Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí je unikátna pamiatka na bývalom panstve Andrássyovcov, postavená v rokoch 1903 – 1904. Je výsledkom práce predstaviteľov mníchovského Jugendstilu a využíva prvky ranokresťanského a čiastočne aj staroorientálneho umenia. Je tu pochovaný gróf Dionýz Andrássy so svojou manželkou Františkou.

Uvidíte

| Historický nábytok | Bytové doplnky | Umelecké zbierky | Exotické trofeje | Expozíciu Egyptológie | Galériu predkov | Apartmán grófa | Apartmán grófky | Historickú knižnicu | Historický park |

Uvidíte

| Historický nábytok | Bytové doplnky | Umelecké zbierky | Exotické trofeje | Expozíciu Egyptológie | Galériu predkov | Apartmán grófa | Apartmán grófky | Historickú knižnicu | Historický park |

Najbližšie podujatia