Andoras

O Andorase


Hlavnou úlohou OZ Andoras je podpora kultúrnych, vedecko-výskumných a popularizačných aktivít súvisiacich s kaštieľom Betliar, hradom Krásna Hôrka a mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí, ktoré spravuje SNM – Múzeum Betliar. OZ Andoras vzniklo ako podporné združenie pre napĺňanie úloh a poslania múzea v regióne, ktorý dlhodobo trpí kultúrnou podvýživou. Výrazne sa zasadzuje o skvalitnenie komunikácie múzea s verejnosťou , realizáciu výskumných a výstavných projektov a obnovu hnuteľných/nehnuteľných pamiatok, ktoré majú historický súvis s rodom Andrássy. Prioritami združenia je rozvíjanie aktivít zveľaďujúcich, ochraňujúcich a prezentujúcich naše kultúrne dedičstvo doma i v zahraničí.