Kaštieľ Betliar


Kaštieľ Betliar so stálou expozíciou Múzeum Andrássyovcov v priestoroch bývalých apartmánoch grófskej rodiny
Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Takže všetko, čo tu budete vidieť, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.

Betliar bol skutočne luxusným sídlom, ktoré bolo postavené pre účely reprezentácie svojich majiteľov. Na mieste staršieho menšieho renesančného kaštieľa (zo 17. alebo začiatku 18. storočia) vznikla v rokoch 1881-86 za grófa Emanuel I. Andrássyho (1821-1891), obývajúceho v tom čase kaštieľ v Parchovanoch na Zemplíne, rezidencia, ktorú využíval predovšetkým ako poľovnícke sídlo a múzeum pre svoju bohatú zbierku. Gróf sa inšpiroval predovšetkým anglickými vidieckymi sídlami, no na kaštieli môžeme nájsť aj prvky ovplyvnené francúzskou architektúrou. Kaštieľ je súčasťou komplexu budov, ktoré zabezpečovali pohodlie jeho obyvateľov: tu, kde je náš bufet a pokladňa, boli kuchyňa a byty služobníctva, východne od kaštieľa stál ateliér a byt mladšieho grófa a na opačnej strane boli koniarne a hospodársky dvor. Emanuelov syn, gróf Gejza I. (1856-1938) nechal kaštieľ začiatkom 20. storočia (asi 1905) zmodernizovať, čím vznikla skutočne luxusná rezidencia s elektrickým osvetlením, ústredným kúrením, 16 kúpeľňami, krásnou knižnicou a početnými pohodlnými apartmánmi, kde okrem jeho rodiny bývala aj spoločenská elita, zúčastňujúca sa na chýrnych betliarskych poľovačkách. Poľovačky na medvede, vysokú zver, vlky či diviaky sa usporadúvali v betliarskych revíroch a v okolitých lesoch, ktoré obklopujú náš rozsiahly anglický park.

Expozície: Grófske apartmány (1. a 2. poschodie kaštieľa)
Expozícia egyptológie (prízemie)
Starý Egypt oddávna fascinoval nielen vedcov a bádateľov, ale aj zberateľov a cestovateľov, ktorí často putovali za unikátnymi artefaktmi aj celé mesiace. Cestovateľská vášeň sa u Andrássyovcov spájala s tou zberateľskou, vďaka čomu sa Betliar ako jeden z mála šľachtických sídel v strednej Európe môže popýšiť unikátnou kolekciou egyptologických cenností. K ťažiskovým zbierkam patrí múmia kňaza boha Amona z pohrebiska v Gíze, datovaná do 12.-11. stor. pred Kr. a múmia dieťaťa z bližšie neurčeného egyptského náleziska z obdobia 5.-4. stor. pred Kr. Dopĺňajú ich hrobové nálezy vo forme drobných plastík – amuletov a ich fragmentov, ktoré zastupujú rôzne obdobia, počnúc 7. stor. pred Kr. po 1. stor po Kr.

Obnovená expozícia v duchu najmodernejších výstavníckych trendov prezentuje tri okruhy tém: Andrássyovci ako zberatelia a cestovatelia, Staroveký Egypt a “Egypt revival“ – znovuobjavenie egyptského umenia. Všetky predmety pochádzajú z pozostalosti Andrássyovcov a vždy boli súčasťou zbierkového fondu kaštieľa v Betliari.

Expozícia exotických trofejí (prízemie)
Poľovanie patrilo v minulosti k obľúbeným voľnočasovým aktivitám aristokracie. Tento šport-koníček v kombinácii s fascináciou exotickými krajinami mali za následok početné cesty šľachty na Ďaleký a Blízky východ i do južnejších krajín Afriky. V roku 1849 podnikol dobrodružnú cestu do Indie gróf Emanuel I. Andrássy (1821-1891), ktorého považujeme za zakladateľa betliarskej zbierky trofejí a rarít. V jeho šľapajách pokračoval aj jeho syn Gejza I. Andrássy (1856-1938), ktorý sa preslávil ako poľovník a nadšenec pre všetko, čo bolo nebezpečné a napínavé. Expozícia preparátov z Afriky a Ázie je inštalovaná v priestoroch zimnej záhrady kaštieľa tak, aby v návštevníkoch evokovala atmosféru doby, kedy kaštieľ navštevovali významné osobnosti európskych dejín.

STAVEBNO-HISTORICKÝ VÝVOJ KAŠTIEĽA


Počiatky stavebno-historického vývoja kaštieľa, ktorý bol spočiatku iba jednoduchou prízemnou fortifikačnou stavbou so strieľňami, spadajú do 14. storočia. Jadro kaštieľa, dnešná južná časť, vzniklo v rokoch 1441 –1451 ako dvojpodlažná budova s vnútorným osovým nádvorím s piatimi miestnosťami. Na konci 15. storočia boli vybudované diagonálne nárožné veže na juhovýchodnej, severovýchodnej a juhozápadnej strane. V prvej polovici 16. storočia, pred rokom 1526, vybudovali dvojpodlažný objekt na severnej strane, obrátený k starému objektu vnútorným nádvorím. V rokoch 1532 – 1540 výstavba pokračovala vytvorením spojovacích hradieb. Oba objekty boli na západnej a východnej strane spojené krátkymi hradbami s renesančnými pechotnými strieľňami, z ktorých jedna bola zapustená do severovýchodnej veže, kde sa zachovala. V rokoch 1557 -1565 vznikli nové obytné priestory.

Prvá reprezentatívna úprava kaštieľa, ktorá definitívne zmenila pôvodný charakter stavby, sa uskutočnila až začiatkom 18. storočia (1702 – 1712) za života baróna Štefana Andrássyho. Rozsiahlejšia reprezentatívna úprava kaštieľa v duchu klasicizmu, vedúca k jeho rozšíreniu, bola realizovaná koncom 18. storočia (1783 -1795) grófom Leopoldom Andrássym. Priebežne s týmito prácami bolo upravené aj okolie kaštieľa. V prednej časti parku na ľavom brehu tzv. Krivého potoka bola postavená rotunda, ktorá slúžila ako knižnica. Ďalšie úpravy vykonané do konca 18. storočia mali charakter drobných vnútorných úprav na 1. poschodí a pribudovania nadstavby 2. poschodia v severnej časti kaštieľa.
Koncom 19. storočia, v rokoch 1880 – 1886, došlo k jednej z najrozsiahlejších prestavieb kaštieľa. Na západnej strane bola vybudovaná mohutná štvorpodlažná prístavba, centrálne schodisko. Na oboch severných nárožiach objektu pribudli trojpodlažné veže. Celá južná časť vrátane bola rozšírená na trojpodlažnú. Vnútorné úpravy viedli k vzniku novej dvorany na 1. poschodí kaštieľa a vytvoreniu definitívnej dispozícia 2. poschodia.

PARK


Kaštieľ obklopuje nádherný historický park. Za jeho zakladateľa považujeme grófa Leopolda Andrássyho (1767-1824), osvieteného aristokrata, slobodomurára a významného zberateľa. Založil ho koncom 18. storočia a jeho rozloha presahuje 80 ha. Podľa zoznamu vedenom organizáciou ICOMOS, patrí medzi najvýznamnejšie historické záhrady sveta. Pred kaštieľom sa nachádza fontána so sochou Psyché od francúzskeho sochára (kovolejára) Ferdinanda Barbedienne (1810-1892), ktorá bola zreštaurovaná v roku 2015 s podporou Poštovej banky. V parku je mnoho zaujímavých zákutí a stavieb: na konci hlavnej prechádzkovej trasy parku pri rybníku je zverinec v podobe stredovekého hradu s vežičkou, kde Andrássyovci chovali medveďa hnedého, líšku, vlka a rysa. Okrem týchto druhov mal rozsiahly andrássyovský revír aj zvernicu pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. Založil ju v roku 1885 gróf Emanuel Andrássy a jej základ tvorilo asi 16 jedincov jeleníc a 5 jeleňov privezených zo Zemplína. V rozširovaní zvernice pokračoval Emanuelov syn gróf Gejza Andrássy, ktorý ju doplnil o danieliu a muflóniu zver z Moravy.